Dagverksamhet demens

Dagverksamheten vänder sig till de personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättande minnesstörning och som har behov av särskilt stöd, social samvaro och aktivering.

Syftet med insatsen är att ge den enskilde stimulans och aktivitet, att ge den närstående avlastning samt att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt hem.

Avgift

En dagavgift tas ut som du sedan kommer att faktureras.

Ansökan

Du ansöker om att få komma till dagverksamheten genom att klicka på Ansök om stöd eller kontakta kommunens biståndshandläggare eller demenssjuksköterska. Kontakta servicecenter så hjälper vi dig rätt!