Dagverksamhet demens

Dagverksamhet demens vänder sig till dig som lider av en demenssjukdom eller en funktionsnedsättande minnesstörning och som har ett behov av särskilt stöd, social samvaro och aktivering.

Syftet med insatsen är att ge dig stimulans och aktivitet, att ge dina närstående avlastning samt underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt hem.

Avgift

Du betalar för antalet dagar som du är hos dagverksamheten genom en dagavgift.

Ansökan

Du ansöker om att få komma till dagverksamheten genom att klicka på ”Ansök om stöd, SoL” eller genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller demenssjuksköterska. Du kan även kontakta Servicecenter så hänvisar de dig rätt.