Adresser och lägenhetsregister

Adresser används inte bara för posthantering utan är i första hand ett sätt att lokalisera en viss plats. Rätt adress är ytterst viktig för att till exempel räddningstjänst och ambulanser ska hitta rätt i akuta situationer.

Kommunens roll

Karlshamns kommun ansvarar för adressättning och gatunamn inom kommunen. Det står i Lagen om lägenhetsregister (2006:378). Kommunen sätter adresser enligt Svensk standard och enligt riktlinjer som Lantmäteriet tillhandahåller.

Så här funkar det

Alla bostadshus ska ha unika adresser. Om samma bostadshus har två eller flera lägenheter med separata huvudentréer, får varje sådan entré en egen adress. Kommunen beslutar även om adresser för verksamheter.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

Gatuadresser

I tätorter och fritidsområden sätts adresser med gatunamn och nummer, ibland kompletterat med en bokstav.

Systemet bygger på löpande nummer utmed en gata med udda nummer till vänster och jämna till höger räknat från gatans början. Det är infartens läge som avgör numreringen.

Metertalsadresser

På landsbygden används även så kallade metertalsadresser. Då anger numren avstånd i tiotal meter in längs vägen med de första sifforna och sedan antal meter in längs eventuell avtagsväg med siffrorna efter bindestrecket. Udda slutsiffra anger att adressen ligger till vänster, jämn till höger.

Exempelvägen 15-0 innebär en tomt som ligger 150 meter in längs vägens vänstra sida i direkt anslutning till vägen. Exempelvägen 16-4 innebär en tomt som ligger 160 meter in på vägen och sedan 40 meter in på en avtagsväg till höger.

Adressbeslut

När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett nationellt register hos Lantmäteriet och meddelas fastighetsägare.

Uppgiften aviseras automatiskt till PostNord och Skatteverket. Adressen sprids till myndigheter, försäkringsbolag, banker, blåljus och företag med flera som prenumererar på adressinformationen. Det kan finnas enstaka företag och föreningar som behöver upplysas om ändringen.

Lägenhetsnummer

Kommunen ajourhåller även lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet om det finns mer än en bostadslägenhet med samma adress. Lägenhetsnumret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Fastighetsägarens roll

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • skyltning av adressen.
  • att upplysa hyresgäster och arrendatorer om adresser och ändringar.
  • att anslå lägenhetsnummer på väl synlig plats i byggnaden.
  • att rapportera alla nytillkomna, borttagna eller förändrade lägenheter till kommunen.