Johanna, kvalitetsundersköterska

Johanna Nilsson är kvalitetsundersköterska inom hemtjänsten i Asarum.

Johanna Nilsson upplevde svår sjukdom på nära håll under hela sin uppväxt, något som fick henne att vilja ge tillbaka till sjukvården.

Hennes starka vårdintresse ledde henne till en eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg och arbete som vårdbiträde och personlig assistent för att sedan vidareutbilda sig till undersköterska.
– Under utbildningstiden jobbade jag som timvikarie inom särskilt boende, och efter utbildningen fick jag en tillsvidareanställning som undersköterska inom hemtjänsten, stöd i ordinärt boende. Efter ett år fick jag tjänsten som kvalitetsundersköterska i min arbetsgrupp, säger Johanna.

I sitt dagliga arbete hjälper Johanna personer som har beviljats stöd i sitt hem för att klara sin dagliga livsföring. Hon kombinerar tjänsten med att vara kvalitetsundersköterska.
– Mitt uppdrag som kvalitetsundersköterska är att säkerställa och utveckla kvaliteten i omsorgsarbetet för dem som har hemtjänst, jag är med och implementerar nya rutiner och arbetssätt och sitter med i kvalitetsgruppen. Jag stöttar och hjälper kollegor.

”Har man ett driv som medarbetare är det något som Karlshamns kommun tar vara på.”

Arbetet som kvalitetsundersköterska har dock sina utmaningar.
– Att ändra ett arbetssätt har sina utmaningar. Det är inte alltid lätt att motivera vårdtagarna eller arbetsgruppen att förändra väl invanda mönster, säger Johanna.
– Men när de väl ser fördelarna med nya rutiner brukar engagemanget och viljan växa.

Johanna har ett stort driv till förbättringsarbete och brinner för att lyckas i sitt uppdrag. Hon har arbetat i Karlshamns kommun sedan 2018 och trivs väldigt bra. Hon ser också stora möjligheter att kunna utvecklas i sitt arbete.
– Det finns flera utbildningar och forum där man kan få mer kunskap och växa i sin yrkesroll. Har man ett driv som medarbetare är det något som kommunen som arbetsgivare tar vara på och arbetar med enligt kompetenstrappan, som är en kompetens/karriärstege som har införts inom socialförvaltningen. Kompetenstrappan har två syften, att göra yrket undersköterska mera attraktivt och att säkra kvaliteten.

Johanna och hennes medarbetare arbetar efter beslut från biståndshandläggare, och har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt där individens behov står i centrum. Charmen med yrket tycker Johanna är att en dag inte är den andra lik.
– Jag gör allt från att dela ut och ge medicin till att utföra träningsprogram. Jag sitter med på vårdmöten och ansvarar för att fylla i vårdrapporter. Jag samarbetar också med olika professioner som biståndshandläggare, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter.
– Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag ser framsteg, både inom vårdtagarens dagliga hälsa som inom verksamhetens utveckling. Det är det som driver mig, och jag kan inte tänka mig ett bättre jobb, säger Johanna Nilsson.