Stöd vid demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas och en tidig demensutredning är viktig av många skäl.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

Vid liten misstanke om demenssjukdom, som gäller dig eller anhörig, så rekommenderar vi att du tar kontakt med någon inom kommun och/eller Region Blekinge.

Kontakta vårt servicecenter för mer hjälp.