Mark och exploatering

Vi vill att fler företag ska etablera sig i Karlshamn och växa med oss. Därför gör vi plats för företagen och Karlshamn planerar för minst 200 hektar mark de kommande åren. Vi har många stora områden som förbereds för olika sorters verksamhet. Här ser du en överblick över de områden som är aktuella just nu.

Gå till Översiktsplan 2030 för Karlshamns kommun.

Tillbaka till Karlshamn växer.