6. Bidrag, stipendier och donationsfonder

Bidrag

6.1 Normer för bidrag till handikappföreningar (2012-12-18)
6.2 Normer för bidrag till lönebidragsbefattningar i föreningar (2012-12-18)
6.3 Normer för bidrag till pensionärsföreningar (2012-12-18)
6.4 Normer för bidrag till studieförbunden (2012-12-18)
6.5 Normer för bidrag till ungdomsföreningar (2017-01-19)
6.6 Normer för villkor vid erhållande av investeringsbidrag till föreningsanläggningar (2012-12-18)
6.7 Bestämmelser om kommunalt vägunderhåll och bidrag till enskilda vägar (2008-06-17)
6.8 Regler för kommunalt subventionerad hemsändning av dagligvaror (2012-12-18)

Stipendier

6.9 Statuter för Alice Tegnér-stipendiet (2023-06-12)
6.10 Statuter för Ungdomsledarstipendiet (2023-06-12)
6. 25 Statuter för stipendium för Unga ledare (2023-06-12)
6.26 Statuter för Kulturstipendium för unga (2023-06-12)

Donationsfonder

6.11 Stiftelsen Karlshamns kommuns Social Samfond (2012-12-18)
6.12 Stiftelsen August Schmidts donation (2012-12-18)
6.13 Stiftelsen Karlshamns Stads Pensionskassefond (2012-12-18)
6.14 Stiftelsen Wilhelm Fribergs minnesfond (2012-12-18)
6.15 Stiftelsen A F Rydströms donation I (2012-12-18)
6.15 Stiftelsen A F Rydströms donation II (2012-12-18)
6.16 Stiftelsen Direktör H Hammarlunds fond (2012-12-18)
6.17 Stiftelsen Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnvägs minnesfond (2012-12-18)
6.18 Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet (2012-12-18)
6.19 Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond (2012-12-18)
6.20 Stiftelsen A Hellerströms donationsfond (2012-12-18)
6.21 Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond (2012-12-18)
6.22 Stiftelsen Hilda Johanssons minnesfond (2012-12-18)
6.23 Stiftelsen Kamrer Ola Olssons donationsfond (2012-12-18)
6.24 Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond (2012-12-18)
6.24.1 Stadgar för Karin och Olow Borgudds fond (2012-12-18)

Läs mer om alla donationsfonder