Stiftelsen Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnvägs minnesfond

Bidragsberättigade är i första hand pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda i Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolags tjänst. I andra hand ska bidrag ges till pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda vid Statens järnvägars linjer Karlshamn-Vislanda och Norraryd-Kvarnamåla. Utdelning kan sökas av andra än invånare i Karlshamns kommun.