Kommunstyrelsens trygghet, kultur, fritid och folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskott (TKFFU) ansvarar för bland annat biblioteken, Musikskolan, Lokstallarna, fritidsgårdarna, kulturverksamhet samt service och stöd till föreningar.

Utskottet styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare två ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Björn Tenland Nurhadi (SD). Utskottets uppgifter utförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2024

15 februari
20 mars Inställt
18 april
23 maj
5 september
10 oktober
7 november
5 december