Kommunstyrelsens trygghet, kultur, fritid och folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskott (TKFFU) ansvarar för bland annat biblioteken, Musikskolan, Lokstallarna, fritidsgårdarna, kulturverksamhet samt service och stöd till föreningar.

Utskottet styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare två ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Björn Tenland Nurhadi (SD). Utskottets uppgifter utförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2023

30 mars
27 april
1 juni
7 september
12 oktober
16 november
7 december