Statistik och fakta

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet och hjälper dig att jämföra våra verksamheter.

Du kan själv söka bland kommunens öppna data på kommun- och landstingsdatabasen Kolada eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Befolkningsutvecklingen 2020

Befolkningsmätning från augusti 2020 visar att vi är 32 442 invånare i Karlshamns kommun. Detta motsvarar en minskning med -31 personer  i förhållande till december 2019. Vid samma period förra året hade befolkningen ökat med 107 personer. Vi har ett negativt födelseöverskott, -56 personer, det vill säga att det är fler personer som dör än som föds i kommunen. Inrikes flyttningsöverskott är negativt, -13 personer, vilket innebär att det är fler personer som flyttar från Karlshamn till andra kommuner än personer som flyttar till Karlshamns kommun.

Befolkningsutveckling Augusti 2020

Befolkningsstatistik ålder och kön Augusti 2020

Analys Befolkningsutveckling Augusti 2020

På Region Blekinges webbplats kan du läsa kommunrapporter och hur kommunen beskrivs utifrån olika perspektiv (befolkning, bostäder, sysselsättning, pendling, företagande, arbetslöshet, utbildning, ohälsa mm).

Här kan du läsa Region Blekinges rapport om befolkningsutvecklingen i Blekinge.