Statistik och fakta

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet och hjälper dig att jämföra våra verksamheter.

Du kan själv söka bland kommunens öppna data på databasen Kolada eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Befolkningsutvecklingen 2022

Vid årsskiftet 2021-2022 var vi 32 226 invånare i Karlshamns kommun. Detta motsvarar en minskning med 176 personer  i förhållande till december 2020. Vid samma period förra året hade befolkningen minskat med 71 personer. Efter januari 2022 har vi ett negativt födelseöverskott med 9 personer, det vill säga att det är fler personer som dör än som föds i kommunen. Inrikes flyttningsöverskott är positivt med 17 personer, vilket innebär att det är fler personer som flyttar till Karlshamn till andra kommuner än personer som flyttar från Karlshamns kommun. Via länkarna nedan kan du ta del av mer data gällande Karlshamns kommuns befolkningsstatistik:

Befolkningsutveckling per månad  2022

Sammanställning per månad 2022

Region Blekinges webbplats kan du läsa kommunrapporter och hur kommunen beskrivs utifrån olika perspektiv som exempelvis befolkning, bostäder, sysselsättning, pendling, företagande, arbetslöshet, utbildning och ohälsa.

På Region Blekinges webbplats kan du även ta del av övergripande rapporter om Blekinge:

Uppföljning och rapporter – Region Blekinge