Särskilt boende vid psykisk funktionsnedsättning

Insatsen särskilt boende är en boendeform som kan beviljas personer med psykisk funktionsnedsättning som trots omfattande stöd ej klarar ett eget boende utan är i behov av närhet till personal under stora delar av dygnet.

Vart vänder du dig?

Du ansöker och får mer information hos kommunens socialsekreterare inom socialpsykiatrin. Du kan få hjälp att komma i kontakt med socialsekreterare genom att ringa Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också ringa direkt till en socialsekreterare, se kontaktuppgifter till höger.