Särskilt boende vid psykisk funktionsnedsättning

Du som har en långvarig och allvarlig psykiatrisk funktionsnedsättning kan behöva stöd för att kunna bo i din egen bostad. Men ibland räcker dessa stödinsatser inte till. Då kan du ansöka om att få bo i ett särskilt boende där du har stöd och hjälp av personal under stora delar av dygnet. 

Ett särskilt boende är en boendeform för dig som har en långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning och som behöver mycket stöd och omvårdnad. Om de stödinsatser du kan få i din egen bostad inte räcker till för att du ska må bra kan ett särskilt boende vara ett bra alternativ för dig. Stödinsatser i din egen bostad kan exempelvis vara boendestöd, hemtjänst eller en kombination av båda. Men om du behöver mycket stöd i form av exempelvis psykiatrisk omvårdnad, praktisk hjälp, tillsyn och trygghet kan du behöva bo i en bostad med närhet till personal.

I Karlshamn har vi två särskilda boenden för dig med psykisk funktionsnedsättning. Den som bor där har en egen lägenhet med möjlighet att låsa om sig. Du har också personal i närheten under stora delar av dygnet.

Vart vänder du dig?

Kontakta socialsekreterare inom socialpsykiatrin om du vill ansöka om särskilt boende, eller om du vill ha mer information om vad särskilt boende innebär.