Trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Efter en sjukhusvistelse kan du få stöd och hjälp av trygg hemgång och hemtjänsten för att komma hem på ett tryggt och säkert sätt.  

Trygg hemgång finns till för dig under den första tiden efter att du kommit hem från en sjukhusvistelse. Innan du lämnar sjukhuset görs en vårdplanering tillsammans med biståndshandläggare som kan, om behov finns, bevilja trygg hemgång.

Du som beviljats trygg hemgång kommer i samband med din hemkomst från sjukhuset att mötas upp av en undersköterska från trygghemgångsteamet samt berörd personal från hemsjukvården. Trygghemgångsteamet kommer ge dig stöd under dagtid de första dagarna. Behöver du insatser även under kvällar, nätter och helger så genomförs dessa av hemtjänstgruppen i det område som du tillhör.

Efter ett antal dagar görs en uppföljande vårdplanering för att utreda vad du behöver fortsatt hjälp med. Därefter kommer de insatser du beviljas utföras av hemtjänsten.

Ansökan

Om du vill ansöka eller har frågor om trygg hemgång, kontakta Servicecenter och be om att få prata med biståndshandläggare.