Studie- och planeringsdagar

På följande nedan datum är det planerade studie-, planerings-, och utvecklingsdagar.

Skola

Läsåret 2022/2023

Vårterminen 2023

9-10 januari
15 mars
2 maj
15-16 juni
19 juni

Förskola

Läsåret 2022/2023

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
23 januari, 15 mars, 7 juni

Gullbergslyckans förskola
17 januari, 15 mars, 20 juni

Hällaryds förskola
25 januari, 15 mars, 30 maj

Möllebackens förskola
18 januari, 15 mars, 19 juni

Norreports förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Prästslättens förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Regnbågens förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Tornets förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Åryds förskola
24 januari, 15 mars, 31 maj

Asarum

Asarumsdalens förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Bullerbyns förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Korpaborgens förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Korpadalens förskola
9 januari,15 mars, 20 juni

Rosendals förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Stenbacka förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Mörrum

Jössastigens förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Norrevångs förskola
9 januari, 15 mars, 31 maj

Treklangens förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Tuvans förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Valldala förskola
9 januari, 15 mars, 31 maj

Svängsta/Ringamåla

Ringamåla förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni

Solens förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni

Svängsta förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni