Studie- och planeringsdagar

Läsåret 2023/2024

Skola

13 mars
13-14 juni
17-18 juni

Förskola

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
13 mars, 10 juni

Gullbergslyckans förskola
13 mars, 28 maj

Hällaryds förskola
13 mars, 17 juni

Möllebackens förskola
13 mars, 29 maj

Norreports förskola
13 mars, 17 juni

Prästslättens förskola
13 mars, 17 juni

Regnbågens förskola
13 mars, 17 juni

Tornets förskola
13 mars, 17 juni

Åryds förskola
13 mars, 11 juni

Asarum

Asarumsdalens förskola
13 mars, 17 juni

Bullerbyns förskola
13 mars, 17 juni

Korpaborgens förskola
13 mars, 17 juni

Korpadalens förskola
13 mars, 17 juni

Rosendals förskola
13 mars, 17 juni

Stenbacka förskola
13 mars, 17 juni

Mörrum

Jössastigens förskola
13 mars, 29 maj

Norrevångs förskola
13 mars, 28 maj

Treklangens förskola
13 mars, 29 maj

Tuvans förskola
13 mars, 29 maj

Valldala förskola
13 mars, 28 maj

Svängsta/Ringamåla

Ringamåla förskola
13 mars, 21 maj

Solens förskola
13 mars, 21 maj

Svängsta förskola
13 mars, 21 maj

 

Läsåret 2024/2025

Skola

Höstterminen 2024

8-9, 12-14 augusti
19 september
28-29 oktober
29 november

Vårterminen 2025

7-8 januari
17 mars
12-13, 16-17 juni

Förskola

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
4 september, 4 november, 10 december

Gullbergslyckans förskola
10 september, 4 november, 9 december

Hällaryds förskola
2 september, 4 november, 10 december

Möllebackens förskola
11 september, 4 november, 9 december

Norreports förskola
16 september, 4 november, 11 december

Prästslättens förskola
16 september, 4 november, 11 december

Regnbågens förskola
16 september, 4 november, 11 december

Tornets förskola
16 september, 4 november, 11 december

Åryds förskola
3 september, 4 november, 10 december

Asarum

Asarumsdalens förskola
23 september, 24 september, 4 november

Bullerbyns förskola
23 september, 24 september, 4 november

Korpaborgens förskola
23 september, 24 september, 4 november

Korpadalens förskola
23 september, 24 september, 4 november

Stenbacka förskola
23 september, 24 september, 4 november

Mörrum

Jössastigens förskola
23 september, 24 september, 4 november

Norrevångs förskola
16 september, 17 september, 4 november

Treklangens förskola
23 september, 24 september, 4 november

Tuvans förskola
23 september, 24 september, 4 november

Svängsta/Ringamåla

Svängsta förskola
23 september, 24 september, 4 november

Ringamåla förskola
23 september, 24 september, 4 november