Öppna tangentbordsmeny

Studie- och planeringsdagar

På följande datum är det planerade studie-, planerings-, och utvecklingsdagar.

Läsåret 2022/2023

Skola

Vårterminen 2023

9-10 januari
15 mars
2 maj
15-16 juni
19 juni

Förskola

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
23 januari, 15 mars, 7 juni

Gullbergslyckans förskola
17 januari, 15 mars, 20 juni

Hällaryds förskola
25 januari, 15 mars, 30 maj

Möllebackens förskola
18 januari, 15 mars, 19 juni

Norreports förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Prästslättens förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Regnbågens förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Tornets förskola
9 januari, 15 mars, 19 juni

Åryds förskola
24 januari, 15 mars, 31 maj

Asarum

Asarumsdalens förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Bullerbyns förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Korpaborgens förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Korpadalens förskola
9 januari,15 mars, 20 juni

Rosendals förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Stenbacka förskola
9 januari, 15 mars, 20 juni

Mörrum

Jössastigens förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Norrevångs förskola
9 januari, 15 mars, 31 maj

Treklangens förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Tuvans förskola
16 januari, 15 mars, 30 maj

Valldala förskola
9 januari, 15 mars, 31 maj

Svängsta/Ringamåla

Ringamåla förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni

Solens förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni

Svängsta förskola
12 januari, 15 mars, 13 juni

Fritidshem

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bodestorpsskolan
10 januari, 15 juni

Prästslättsskolan
9 januari, 15 juni

Hällaryds skola
9 januari

Asarum

Korpadalsskolan
9 januari, 15 juni

Klockebacksskolan
10 januari, 16 juni

Grundsärskolan
9 januari

Mörrum

Mörrums skola
9 januari, 10 januari

Svängsta/Ringamåla

Möllegårdens skola
9 januari, 10 januari

 

Läsåret 2023/2024

Skola

Höstterminen 2023

10-11 augusti
14-16 augusti
21 september
30-31 oktober
28 november

Vårterminen 2024

8-9 januari
13 mars
13-14 juni
17-18 juni

Förskola

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
30 augusti, 24 oktober, 11 december

Gullbergslyckans förskola
21 augusti, 30 oktober, 4 december

Hällaryds förskola
28 augusti, 24 oktober, 12 december

Möllebackens förskola
22 augusti, 30 oktober, 5 december

Norreports förskola
11 september, 30 oktober, 12 december

Prästslättens förskola
13 september, 30 oktober, 12 december

Regnbågens förskola
11 september, 30 oktober, 12 december

Tornets förskola
13 september, 30 oktober, 12 december

Åryds förskola
29 augusti, 24 oktober, 6 december

Asarum

Asarumsdalens förskola
19 september, 20 september, 28 november

Bullerbyns förskola
19 september, 20 september, 28 november

Korpaborgens förskola
19 september, 20 september, 28 november

Korpadalens förskola
19 september, 20 september, 28 november

Rosendals förskola
19 september, 20 september, 28 november

Stenbacka förskola
19 september, 20 september, 28 november

Mörrum

Jössastigens förskola
18 september, 19 september, 8 november

Norrevångs förskola
21 september, 22 september, 13 november

Treklangens förskola
18 september, 19 september, 8 november

Tuvans förskola
18 september, 19 september, 8 november

Valldala förskola
21 september, 22 september, 13 november

Svängsta/Ringamåla

Ringamåla förskola
27 september, 19 december, 20 december

Solens förskola
27 september, 19 december, 20 december

Svängsta förskola
27 september, 19 december, 20 december