Studie- och planeringsdagar

Läsåret 2023/2024

Skola

28 november

8-9 januari
13 mars
13-14 juni
17-18 juni

Förskola

Karlshamn/Hällaryd/Åryd

Bellevue förskola
11 december, 16 januari, 13 mars, 10 juni

Gullbergslyckans förskola
4 december, 24 januari, 13 mars, 28 maj

Hällaryds förskola
12 december, 16 januari, 13 mars, 17 juni

Möllebackens förskola
5 december, 23 januari, 13 mars, 29 maj

Norreports förskola
12 december, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Prästslättens förskola
12 december, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Regnbågens förskola
12 december

Tornets förskola
12 december, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Åryds förskola
6 december, 17 januari, 13 mars, 11 juni

Asarum

Asarumsdalens förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Bullerbyns förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Korpaborgens förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Korpadalens förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Rosendals förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Stenbacka förskola
28 november, 8 januari, 13 mars, 17 juni

Mörrum

Jössastigens förskola
8 januari, 13 mars, 29 maj

Norrevångs förskola
9 januari, 13 mars, 28 maj

Treklangens förskola
8 januari, 13 mars, 29 maj

Tuvans förskola
8 januari, 13 mars, 29 maj

Valldala förskola
9 januari, 13 mars, 28 maj

Svängsta/Ringamåla

Ringamåla förskola
19 december, 20 december, 31 januari, 13 mars, 21 maj

Solens förskola
19 december, 20 december, 31 januari, 13 mars, 21 maj

Svängsta förskola
19 december, 20 december, 31 januari, 13 mars, 21 maj