Utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrasamverkan

Föräldrakontakten är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Utöver den dagliga kontakten erbjuder vi bland annat:

  • daglig och öppen dialog med föräldrar, där barnets välbefinnande är i fokus
  • inskolningssamtal
  • utvecklingssamtal minst 1 gång/år
  • utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklassen, där personal från förskoleklassen tillsammans med barnet och föräldrarna deltar
  • föräldramöten och trivselaktiviteter, 1-2 gånger/termin

Du är som förälder alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Funderar du över något så finns vi alltid till hands för ett samtal. Tolk finns tillgänglig vid behov.