Fjärrvärme

I Karlshamn är det de kommunala bolaget Karlshamns Energi AB (KEAB) som erbjuder fjärrvärme till kommunens hushåll.

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att din värme levereras från en central anläggning istället för att din, och alla andras fastigheter, har en egen värmekälla.

Karlshamns Energis fjärrvärmenät omfattar såväl Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. Målet är att, på sikt, kunna erbjuda dig som bor i Karlshamns kommun 100 procent förnybar fjärrvärme. Detta är något som gynnar alla kommunens invånare i form av renare luft och mindre utsläpp.

För mer information om fjärrvärme, kontakta Karlshamns Energi AB.