Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

I Karlshamns kommun är det Karlshamn Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen. Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag.

Målet är att 2020 ha över 99% förnybar fjärrvärmeproduktion vilket gynnar alla kommuninvånarna i Karlshamn med renare luft, mindre utsläpp och fler som kan få tillgång till fjärrvärme.

För dig som har frågor eller som vill få mer information kring bredband var god kontakta Karlshamns Energi AB (KEAB).