Inkomstuppgift

Avgiftsplikt för barn i förskola/skola berör dig som är ensamförälder, sammanboende (gifta eller ogifta) eller familjehemsförälder . Du är då skyldig att lämna uppgifter om bruttoinkomst (inkomst före skatt).

Du lämnar dina uppgifter via en e-tjänst. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift för barnomsorg.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • Innan placering påbörjas
  • När familjens inkomst ändras
  • Om familjeförhållandena ändras
  • Efter begäran från utbildningsförvaltningen. Du får en automatisk påminnelse via e-post om inkomstuppgift är äldre än ett år

Här registrerar du och ändrar dina inkomstuppgifter:

Ändra inkomstuppgifter