Brandskydd och sotning

I Karlshamn så ansvarar Sotningstjänsten för sotning och brandskyddskontroller.

För mer information om taxor och regler se Räddningstjänsten i Västra Blekinge.

Boka sotning eller besiktning

För att boka sotning eller besiktning av ny eldstad kontakta Sotningstjänstens planerare och tekniker Bo Petersson.

Ändra bokad tid

För att ändra bokad tid för sotning eller brandskyddskontroll kontaktas den sotare eller tekniker som ska besöka er. Kontaktuppgifter finns angivet på avin du har fått hem. Telefontid 07.00-15.00.

Vid frågor kring fakturor eller om du vill göra en adressändring, kontakta Servicecenter.

Vid soteld eller andra akuta ärenden ring 112.