Brandskydd och sotning

I Karlshamns kommun ansvarar vår kommunala sotningstjänst för sotning och brandskyddskontroller.

Kommunen ska se till att eldstäder rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Rengöring av eldstäder kallas i dagligt tal för sotning och i Karlshamns kommun är det vår kommunala sotningstjänst som sköter sotningen. Det är också sotningstjänsten som gör brandskyddskontrollen.

Boka tid för sotning, brandskyddskontroll eller rådgivning

Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags.

Kontakta oss om du vill börja elda i en eldstad som inte använts på länge, om du ska börja elda mycket mer i din eldstad än du gjort tidigare eller om du har frågor kring vad du ska tänka på när du ska installera en eldstad eller rökkanal.

Skicka in dina kontaktuppgifter via e-tjänsten så hör vi av oss:

Kontakta sotningstjänst

Du kan också ringa Servicecenter för att boka tid för sotning, brandskyddskontroll eller rådgivning.

När du har en bokad tid med sotaren

Som fastighetsägare får du meddelande om när sotaren planerar att komma till dig. Om tiden inte passar ska du ordna så att sotaren får tillträde till de delar av fastigheten som behövs för att utföra sotningen.

Om du vill ändra en bokad tid kontaktar du den sotare eller tekniker som ska besöka dig. Kontaktuppgifter finns på avin du fått hemskickad. Våra sotare och tekniker är tillgängliga klockan 07:00-15:00 på vardagar.

Tidsfrist för sotning och brandskyddskontroll

Hur ofta sotningen ska göras är kopplat till hur mycket eldstaden används. Här finns frister (tidsintervaller) för sotning och brandskyddskontroll:

Se tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Sota själv

Du kan ansöka om att få sota själv. Då måste du skicka in en ansökan till räddningstjänsten som tar beslut i frågan. Läs mer vad som gäller och ansök på räddningstjänstens webbplats:

Räddningstjänstens webbplats

Anmäl förändringar och nyinstallation av eldstäder

Det är viktigt att du anmäler förändringar till sotaren, till exempel om du ska byta bränsleslag eller om du ska börja använda eldstaden mer än innan. Det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.

Om du ska installera en braskamin eller förändra din befintliga kamin eller eldstad så behöver du göra en anmälan:

Anmäl förändring eller nyinstallation

Köksfläkten behöver inte sotas

Det finns inga krav på att sota eller göra brandskyddskontroller på imkanaler och spisfläktar i bostadshus. Sådana krav finns bara när det gäller restauranger och storkök. Men imkanalen behöver däremot rengöras med jämna mellanrum. Det ansvarar du som fastighetsägare för.

Taxor och regler

Mer information om vilka taxor och regler som gäller för brandskydd och sotning finns på Räddningstjänsten Västra Blekinges webbplats:

Sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra Blekinge

Fakturafrågor och adressändring

Kontakta Servicecenter om du har frågor om en faktura, eller om du vill göra en adressändring.