Utvecklingsstrategier

De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling har vi samlat i detta dokument som är en viktig del av kommunens översiktsplan. Här beskriver vi bland annat, under rubriken ”Så här ser det ut år 2030!” målbilder och framtida visioner.

Översiktsplanen är en långsiktig vision för hela kommunen, en utblick mot framtiden. Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk karaktär och klargör långsiktiga strukturella frågeställningar och utvecklingsstrategier för kommunen. Huvudinriktningen är att kommunen ska växa genom komplettering och förtätning i kombination med byggande i strategiska lägen. Jämte förtätning är närhet till service och natur, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande landsbygd de ledord som utgör grunden för den utveckling som presenteras i översiktsplanen. Planen anger att bebyggelseutveckling i centrala, havsnära och kommunikationsnära lägen ska tjäna som princip för prioriterad utbyggnadsordning för kommunen.