miljo

Oljeolyckan i Blekinge- sjöräddning, miljöräddning och sedan?

Hör de som aktivt jobbade med olyckan berätta om sina upplevelser.

Den 22 oktober 2023 gick Marco Polo på grund utanför Blekinges kust. Olyckan resulterade i att mer än 150 000 liter tjockolja läckte ut i havet och skadade havslivet såväl som fåglar och stränder. Nu bjuder Vattenrådet för Blekingekusten och Blekinge Arkipelag in till ett seminarium där de som arbetade aktivt med olyckan berättar om sina upplevelser.

Kvällen kommer bland annat ta upp samordning kring händelsen, miljöräddning och rehabilitering av de vilda djur som skadades av oljan men också vad som händer efter allt arbete med att ta upp oljan.

Tid: 24 april kl 17.30-21.00

Plats: Furulundsskolans aula, Yndevägen 2, Sölvesborg

Anmälan: Alla är välkomna men behöver föranmäla sig, det kan du göra här.

 

Här kan du läsa schemat och se vilka personer som kommer prata under kvällen:

Välkomna – Helen Gårner, miljösamordnare Sölvesborgs kommun, vice ordf. Vattenrådet för Blekingekusten

Samordning av händelsen – Anders Borgman, säkerhetssamordnare, Sölvesborgs kommun

Sanering i strandnära läge – Magnus Kärvhag, räddningstjänsten

Frågestund

Paus med fika

Länsstyrelsens insats – Frida Eiman Johansson, oljeskyddsexpert Länsstyrelsen

Sjöräddning och miljöräddning – Bert-Ola Lindros, drift- och underhållsansvarig för sjöräddningssällskapet

Rehabilitering av oljeskadat vilt – Bengt-Arne Nilsson och Magnus Edelius, katastrofhjälp fågel och vilt

Operativt saneringsarbete – Sara Stenbeck och Andreas Jezec, saneringsledare, Sölvesborgs kommun

Och sedan – Magnus Runesson, teknisk chef Sölvesborgs kommun

 

Varmt välkommen!