Lägesbilder BRÅ

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen utgår från en ständigt uppdaterad lägesbild över händelser som kan påverka tryggheten i vår kommun. Lägesbilden bygger på inrapporteringar av oroshändelser från olika aktörer via en app. 

I arbetet med att ta fram lägesbilden deltar ett flertal yrkesgrupper som polis, fältgrupp, fritidsledare, rektorer men också väktare och bovärdar för att nämna några. Regelbundna avstämningsmöten hålls mellan kommun och polis för snabba och konkreta åtgärder vid inträffade händelser. Efter varje BRÅ-möte skapas en sammanfattad lägesbild som läggs upp här nedan.

Här kan du läsa de senaste lägesbilderna

Lägesbild 18 oktober- 29 november 2023

Lägesbild 1 april- 15 maj 2022

Lägesbild 18 februari- 31 mars 2022

Lägesbild 3 december 2021-17 februari 2022

Lägesbild 19 oktober-2 December 2021

Lägesbild 27 augusti- 18 oktober 2021

Lägesbild 29 maj-26 augusti 2021 

Lägesbild 16 april-28 maj 2021

Lägesbild 12 februari- 15 april 2021

Lägesbild 1 januari-11 februari 2021