Lägesbilder

Från och med januari 2021 kommer Karlshamns kommun tillsammans med polisen att ta fram en gemensam lägesbild för kommunen i syfte att öka insynen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi kommer att berätta om övergripande och aktuella händelser som ligger till grund för vårt gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Lägesbild 1 januari-11 februari