Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att ge varje elev faktabaserad och opartisk vägledning som hjälper eleven att utforska sina möjligheter, styrkor och intressen inför framtida studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren har specialistkompetens inom området och har en central roll i denna process.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans uppdrag och innefattar all personal. Den lyfts in i undervisningen, bland annat genom informationsinsatser, vägledning och genom samarbete skola-näringsliv. Skolans arbete ska syfta till att motverka traditionella könsmönster och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund.

Alla elever erbjuds ett eller flera individuella vägledningssamtal för att bearbeta tankarna kring framtiden och gymnasievalet.

För att du som elev ska kunna göra ett väl genomtänkt utbildnings- och yrkesval behöver du både utforska din egen personlighet (styrkor och intressen), men du behöver också ha goda kunskaper om alternativen (vilka möjligheter finns det).

Det finns studie- och yrkesvägledare på kommunens högstadieskolor och på Vägga gymnasieskola. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

Mer information om studie- och yrkesval finns på utbildningsguiden.se.