Donationsfonder

Som privatperson och folkbokförd i Karlshamns kommun kan du ansöka om bidrag från olika donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun. Förteckning över de fonder som du kan söka pengar från och information om dem, bland annat vem som är berättigad att söka bidrag, hittar du här till höger.

Ansökningshandlingar ska ha kommit in till kommunen senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelning sker senast den 15 december.

För fonder som rör elever vid Vägga gymnasieskola är sista ansökningsdag den 1 november. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelning sker senast den 15 december.

För Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för boende i Elleholm eller Mörrum är sista ansökningsdag den 13 december. Beslut om utdelning sker senast den 22 december.

För Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond kan medel sökas vid följande tre perioder varje år. Januari- april, maj- augusti samt september-december.