Fältgruppen

Fältgruppens arbetsuppgifter är att arbeta för och med ungdomar i åldern 12 till 18 år, för att förhindra eller bryta en negativ utveckling vad gäller missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Fältgruppen arbetar främst med:

  • Uppsökande arbete genom vistelse ute i ungdomsmiljöer
  • Information till skolor, föräldrar, föreningar med flera
  • Generella eller riktade gruppverksamheter för barn och unga
  • Verkställighet av ungdomstjänst (påföljd av dom från rättsväsendet)
  • Stöd till brottsoffer

Vill du chatta med Fältgruppen kan du göra det på måndagar mellan 13.00-16.00 samt onsdagar mellan 17.00-21.00. Länk till chatten hittar du via våra sociala medier när den är öppen.

Vid misstanke eller oro

Känner du som förälder eller tonåring en oro är ni välkomna att höra av er till Fältgruppen. Fältgruppen är en del av socialtjänsten. Vid misstanke eller oro om att en ungdom befinner sig i riskzon, kallar en fältsekreterare ungdomen samt vårdnadshavare till samtal. Kvarstår oron efter samtalet gör fältsekreteraren en anmälan (enligt 14 kap 1 § SoL) till Barn- och familjeenheten.

Fältgruppens helgverksamhet

På helgerna utökas fältgruppen och består då av tre fältsekreterare, en ungdomsbehandlare samt tre fritidsledare. Helgverksamhetens arbetstider är förlagda till främst fredags- samt lördagskvällar, men även vissa storhelger eller kvällar då det är skolavslutning, festivaler med mera.

Besök oss gärna på:
Facebook: Fältgruppen Karlshamns kommun
Instagram: faltgruppenkarlshamn