Separation och skilsmässa

Har ni valt att gå skilda vägar? Oavsett om ni varit gifta eller inte finns det en del praktiskt att tänka på. En separation kan vara känslomässigt jobbig för de som berörs och det finns hjälp att få.

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp

Öppenvårdens råd- och stödtelefon
Ring 0454 – 810 35

Telefontid
Vardagar: 08.00-16.00
(ej tisdagar 08.00-12.00)
Här kan även meddelanden lämnas.

Familjerätt och familjerådgivning, Cura Individutveckling
Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal och rådgivning eller vägledning var man kan vända sig för att få rätt stöd. Vid samtalen utgår vi alltid från barnets bästa och för det mesta så pratar vi med barnet.

Familjerätt och familjerådgivning, Cura Individutveckling, Karlshamns kommun

Gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar
Musslan är en gruppverksamhet för dig som är barn eller ungdom (upp till 18 år) som lever i en familj där dina föräldrar är skilda eller inte lever tillsammans. Gruppens syfte är att du skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter.

Kontakta Musslan via e-post: musslan@karlshamn.se
Information om musslan (pdf)