Karlshamns näringsliv

Karlshamns diversifierade näringsliv är sprunget ur både tradition och innovation. Med välkända storföretag, en expansiv djuphamn och en mängd aktörer som utvecklats av starka ideer i kombination med ny teknik finns anledning att tro på en ljus framtid med fortsatt tillväxt. Den unika naturen och skärgårdsmiljön ramar in tillvaron och bjuder in till en aktiv och meningsfull fritid.

I Karlshamn är restiderna till arbete, skola och aktiviteter korta. Även i regionen skapar en väl utbyggd infrastruktur närhet till det mesta. E22:an har byggts ut kraftigt de senaste åren och ökat rörligheten inom hela Öresundsregionen, med korta pendlingsavstånd till och från våra grannkommuner. Malmö och Köpenhamn ligger bara två timmar bort med bil eller tåg. Till Ronneby flygplats är det en dryg halvtimme och till Kristianstads flygplats knappt en timme. Karlshamns Hamn är en expansiv stor djuphamn med attraktivt läge, DFDS färjelinje till Klaipeda i Litauen och en ökande godstrafik över Östersjön. Om några år påbörjas även bygget av Sydostlänken, en ny järnvägssträckning som knyter ihop hela mellersta och södra Sverige med handelsvägarna österut.

Boende med goda utsikter

Karlshamn kan uppfylla de mest skiftande önskemål när det gäller boendemiljöer. Sveriges sydligaste skärgård börjar här. För den som värdesätter närhet till affärer, service och kommunikationer finns en levande stadsmiljö. Här kan du även bo på landet bland skog, sädesfält, sjöar och ekbackar. Dessutom har kommunen god tillgång på mark och en ambition att utveckla nya bostadsområden som behövs i ett växande Karlshamn. Flera av de områden som ska växa fram de kommande åren präglas av en närhet till havet. Exempelvis kommer Stärnö Sjöstad att kombinera ett mycket attraktivt läge med korta avstånd till arbetsplatser, handel och skolor.

Varierat närings-, kultur- och fritidsliv

Karlshamn har ett brett och varierat näringsliv. Handel och besöksnäring är traditionellt starka grenar och allt fler gäster väljer att besöka Karlshamn. Närheten till en vacker och mångfacetterad natur lockar och safariparken Eriksberg Vilt & Natur, Mörrums Kronolaxfiske och Kreativum Science Center är stora besöksmål. En samverkan inom hela Blekinge syftar till att ytterligare utveckla och tillgängliggöra resurser som skärgård, kust och Blekingeleden.

Lager, logistik och transport

Karlshamn är stark på logistik med ett bra läge med starka kopplingar till östra Europa i och med närheten till Karlshamns Hamn som idag är Sveriges femte största djuphamn. Det finns också flera stora aktörer i området som är logistikintensiva som AAK, Södra Cell, E.On Sverige Gas som tillsammans med varuägare som Volvo Cars i Olofström och Vida idag trafikerar transportflöden både norrut i Sverige som söderöver till Baltikum och sedan Asien. Flera stora transportaktörer är hemmahörande i Karlshamn, vilket borgar för ett bra flöde och stor kunskap. Utvecklingen för industri och logistik sker i första hand i området Stilleryd/Munkahus i anslutning till hamnområdet.
lnfrastrukturutveckling är därför av största vikt och vi ser fram emot byggnationen av Sydostlänken, en järnväg som sammanbinder Karlshamn med stambanan i Älmhult via Olofström och på så vis säkrar tillväxt och minskar ledtider för såväl gods som persontrafik.

Besöksnäring

Upplevelser finns det gott om i Karlshamn och Blekinge. Besöksnäringen växer och fler starka koncept finns i just Karlshamn. Däribland Eriksberg Vilt & Natur – nordens största safaripark, samt Mörrums Kronolaxfiske, Kreativum Science Center, Tjärö med flera. Stadens arkitektur och mysighetsfaktor lockar fler och fler besökare tillsammans med närheten till havet.

Processindustri

Livsmedelsföretagens utveckling är en viktig tillväxtfråga för Karlshamn. Med lång tradition från Carlshamns Mejeri och ”Gott, gotti, gott, gott” till ett världsföretag i AAK:s ägo som har en stabil tillverkning av rapsoljeprodukter och är en av våra viktiga basindustrier. Vi har både stora basindustrier och mellanstora industrier med en stark utveckling såväl som småskalig utveckling både genom innovationer och traditionell förädling såväl som marknad för en av Sveriges största tomatodlingar. Spännande nya innovationer där glass åter tillverkas men nu med havre och soja som bas och flera utvecklingsprojekt pågår inom veganmarknaden. Södra Cell har investerat cirka 3 miljarder de senaste åren i sin papperstillverkning, där företaget nu också har flera nya inriktningar bland annat kopplat till textilfibrer med mera.

Digitala Medier

I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park sker idag utbildning inom medieteknik, där Karlshamn tidigare varit i framkant gällande spelutveckling och ”gaming” där det utvecklats flera företag, där bland annat Tarsier Studios blivit utnämnda till Årets Företagare i Sverige. Den kreativa spelutvecklingsmiljön finns kvar i Karlshamn. Det sker också en stark utveckling inom det digitala området EdTech, vilket innebär utveckling av digitala läromedel för skolor med företaget Skolon i spetsen. Blekinge Tekniska Högskola kommer framöver att stuva om lite i utbildningsfloran, där Karlshamns möjligheter och utbildningar kommer locka många nya studenter.

Handel

Karlshamn har en levande innerstad med nära till allt och har ett övervägande lokalt ägande av butiker i stadskärnan men även representerat av större butikskedjor. Handelsutbudet är bra sett utifrån en helhet, men det saknas koncept som vi gärna vill se i Karlshamn i framtiden.
Sällanköpshandel koncentreras främst till norra delarna av Karlshamns stad vid Tubba Torg, Nyemöllevägen och Strömmaområdet och Karlshamns kommun har valt att köpa in ytterligare områden kring Duveryd och Janneberg för att där utveckla sällanköpshandel, fritid och andra verksamheter som kan stärka stadens totala utbud.