Digitala tjänster

Flera ärenden till kommunen går att uträtta digitalt via en e-tjänst (som ibland även kallas självservice). För att kunna använda vissa av e-tjänsterna krävs att du har bankID, så att du kan legitimera dig digitalt.

E-tjänsterna ersätter till viss del användningen av blanketter.

På flera av e-tjänsterna finns blankett tillgänglig för utskrift, om man saknar bankID. Gå i så fall till länken nedan och klicka in dig på den e-tjänst ärendet gäller och välj ”Hämta blankett”.

Gå vidare till Karlshamns kommuns e-tjänstplattform