Ledsagarservice

Du som har en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan ansöka om ledsagning. Med en ledsagare kan du till exempel få hjälp med att komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera.

Kostnad

Insatsen ledsagning är kostnadsfri och du betalar endast för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter. Resor till och från aktiviteterna sker genom allmänna kommunikationsmedel eller med färdtjänst om du har det beviljat.

Vart vänder jag mig?

Ledsagarservice bestäms med stöd av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Behöver du stöd enligt LSS, kontakta en LSS-handläggare. Du kan även ansöka under ”Ansök om stöd, LSS”.

Behöver du stöd enligt SoL, kontakta en biståndshandläggare. Du kan även ansöka under ”Ansök om stöd, SoL”.

Om du är osäker på vart du ska vända dig, kontakta vårt Servicecenter så hjälper de dig rätt.

Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.