Ledsagarservice

Du som har en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan ansöka om ledsagare.

En ledsagare hjälper dig att komma ut i närmiljön och delta i samhället på egna villkor. Syftet med ledsagar­s­ervice är att du ska få komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera. Insatsen är kostnadsfri, men du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter. För att ta sig till olika aktiviteter reser du med allmänna kommunikationer eller med färdtjänst om du har det beviljat.

Ledsagarservice bestäms med stöd av LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Om du är osäker på vilket stöd du kan få så kontakta Servicecenter så hjälper vi dig rätt.

Behöver du stöd enligt LSS så kontakta en LSS-handläggare. Blankett hittar du under “Ansök om stöd, LSS”.

Behöver du stöd enligt SoL så kontakta en biståndshandläggare. Blankett hittar du under “Ansök om stöd, SoL”.