Stiftelsen Fru Hilda Johanssons Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vård av behövande äldre personer.

Vid frågor kontakta: Gunilla Appelqvist, telefon 0454-817 22.