Stiftelsen Fru Hilda Johanssons Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vård av behövande äldre personer.