Ungdomsrådet

Karlshamns kommuns ungdomsråd (KUR) består av en grupp ungdomar som får möjlighet att påverka den lokala samhällsutvecklingen och föra en direkt dialog med kommunens förtroendevalda politiker.

Ungdomsrådet är politiskt obundet och religiöst oberoende. Ungdomsrådet möts en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Ungdomsrådet består av tio ungdomar i åldern 13-18 år, fem politiker och två tjänstepersoner.