Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Karlshamns kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politiker. Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga.

Syftet är att förstärka delaktigheten och inflytandet för ungdomar i Karlshamns kommun samt ta tillvara på deras intressen och kompetenser. Ungdomarna kan ge förslag till anpassningar av det utbud som berör barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid och god livskvalitet.

Rådet består av ungdomar mellan 13-25 år.

Ungdomsrådet ska arbeta i enlighet med barnkonventionens intentioner där vuxna aktivt ska arbeta för att inkludera barn och ungas tankar och åsikter i de verksamheter och beslutsprocesser som berör barn och unga.