Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att nämnden tar beslut som bland annat rör förskolor, fritidshem, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning samt komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare åtta ledamöter och sju ersättare. Ordförande är André Nord (SD).

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Utbildningsnämnden ansvarar också för att bedriva och utveckla samarbete med näringslivet samt andra kommunala och samhälleliga verksamheter och att handlägga förekommande bidrag till fristående huvudman inom området samt egen donationsförvaltning.

Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.

Datum för sammanträden 2024

  • 27 februari
  • 26 mars
  • 23 april
  • 28 maj
  • 24 september
  • 29 oktober
  • 19 november
  • 10 december