Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet.

Det innebär att nämnden tar beslut som bland annat rör förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning.

Nämnden styrs av en ordförande och två vice ordförande, ytterligare tio ledamöter och 13 ersättare. Ordförande i nämnden är Jan-Åke Berg (S).

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Nämnden ansvarar också för att bedriva och utveckla samarbete med näringslivet samt andra kommunala och samhälleliga verksamheter och att handlägga förekommande bidrag till fristående huvudman inom området samt egen donationsförvaltning.

Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen.

Datum för sammanträden 2021

  • 23 februari
  • 23 mars
  • 20 april
  • 25 maj
  • 24 augusti INSTÄLLT!
  • 28 september
  • 23 november
  • 14 december