Oro för barn och unga

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Om du misstänker att ett barn inte har det bra

Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som barnet har rätt till.

Du kan välja att göra din anmälan anonymt

Då ska du låta bli att uppge ditt namn och telefonnummer när du ringer till oss. Det går inte att göra en anmälan anonymt via e-post, eftersom din e-postadress då blir synlig.
Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med Barn- och familjeenhetens mottagning, utan att namnge familjen. Här råder sekretess och all personal har tystnadsplikt.

Personal som arbetar med barn och unga är skyldig att anmäla

Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsskyldighet. På socialstyrelsens hemsida finns mer information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Så anmäler du

Om du inte vill eller har möjlighet att ringa, går det även bra att skicka din anmälan per brev, e-post eller via vår e-tjänst. Tänk på att du inte kan vara anonym om du väljer att skicka in din anmälan via e-post eftersom din e-postadress då framgår.

När du har gjort en anmälan

När Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad har fått din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare för att samtala kring anmälan och familjens situation.
Efter förhandsbedömningen tar socialtjänsten beslut om att inleda en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som barnet/den unge eller familjen behöver, eller avsluta förhandsbedömningen utan att inleda utredning. Du har alltid möjlighet att göra en ny anmälan om din oro för barnet/den unge kvarstår.

Om det blir en utredning

Om förvaltningen beslutar att inleda en utredning är det socialsekreterare från barn- och familjeenheten som tar över ansvaret för denna. Utredningen får ta högst fyra månader och syftar till att utreda om barnet/den unge är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen kan också avslutas utan någon åtgärd eller erbjudande om insatser.