Få möjlighet att hitta en praktikant

Just nu pågår en kampanj av arbetsmarknadsfunktionerna hos Blekinges kommuner. Kampanjen syftar till att få fler företag att våga satsa på att i första hand ta emot praktikanter.

Vi vill att det ska vara enkelt att ta första steget. Steget att våga förändra Blekinge. Steget att testa på hur det är att ha en praktikant. Bryta utanförskap och bidra till mångfald på Blekinges arbetsplatser, på din arbetsplats. Vi på arbetsmarknad finns för dig och ditt företag under hela resan. Läs mer på projektets huvudsida här

Intresseanmälan

Du gör en intresseanmälan till Karlshamns kommuns arbetsmarknadsenhet via formuläret nedan.

Vi kontaktar dig

Du blir kontaktad av en av våra matchare för att boka in ett första möte.

Ett första möte med oss

Tillsammans kartlägger vi ert företags behov och vi diskuterar lämplig matchning. Du får information om hur själva matchningsprocessen går till, vilket stöd du får under en praktikperiod och vad det innebär att ta emot en praktikant. Och självklart har du möjlighet att lyfta funderingar och ställa dina frågor.

Matchning

Vi tar med oss underlaget från vårt gemensamma möte in i vår matchningsprocess, med mål att hitta en så optimal matchning som möjligt. I detta steg har vi kontakt med er för att stämma av eventuella matchningar innan vi bokar in ett möte med en kandidat.

Träffa praktikanten

Vi tar kontakt med er för ett möte tillsammans med tilltänkt praktikant.

Praktik

Tillsammans gör vi en gemensam plan för praktikupplägg och vi är med vid introduktion.

Vi finns med och stöttar under hela praktiktiden om behov finns samt gör kontinuerliga uppföljningar enligt överenskommelse, ni har en och samma kontaktperson under hela tiden.

Efter praktik

Vi har ett gemensamt avslutande samtal och efter det skriver ni ett intyg över praktiktiden till praktikanten.

Du kan vara lugn

Vi erbjuder en digital handledarutbildning till tänkt handledare/personalgrupp om önskemål finns.

Ni kommer ha en kontaktperson under hela praktikperioden som ni kan vända er till – vi finns för er och er praktikant.

Läs mer på projektets huvudsida här, eller hör av dig så berättar vi mer. Kontaktuppgifter här på sidan.