Budget- och skuldrådgivare

Foto: Hanna Hörnbäck/Karlshamns kommun

Amelia Lilja och Rebecka Svensson är våra två budget- och skuldrådgivare, det är ett yrke där man jobbar både med ekonomi och människor, men vägen dit kan se lite olika ut.

Amelia har varit anställd på kommunen i 15 år, hon har haft olika tjänster men jobbar nu som rådgivare inom privatekonomi. Hon utgår ifrån vad den enskilda personen behöver hjälpa med, det kan till exempel handla om budgetrådgivning, alltså hur man anpassar utgifterna utifrån inkomsterna, att göra upp frivilliga betalningsuppgörelser med kreditbolag och låneinstitut eller att hjälpa till och stötta när en person behöver ansöka om skuldsanering.

– Jag brukar många gånger likställa mitt arbete med att arbeta som en ekonomisk kurator.  Det handlar ofta om att möta människor i kris som utifrån sin ekonomi känner en vanmakt, sorg och skam och som har behov av att få träffa någon utomstående som inte dömer dem och som kan hjälpa dem att ta kontrollen över sin ekonomi och sitt liv på nytt, säger Amelia Lilja.

Rebecka Svensson jobbar med liknade uppgifter men jobbar även förebyggande för att motverka skuldsättning bland invånare i Karlshamns kommun. Till exempel kan hon ibland åka ut till en skola och föreläsa för unga om riskerna med att ta lån utan att kunna betala tillbaka. Rebecka började jobba hos oss 2017 efter att ha jobbat inom bankvärlden tidigare och innan det studerade hon företagsekonomi med inriktning på bank och finans.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor och har samtidigt haft ett stort intresse av pengar och ekonomi. Detta kändes som den perfekta kombinationen av dessa områden, säger hon om sitt jobb.

Till skillnad från Rebecka studerade Amelia socionomutbildningen och jobbade som socialsekreterare under flera år. När chansen att testa på rollen som budget- och skuldrådgivare på deltid kom, då tog hon den.

”Det är alltid en utmaning att försöka inge hopp när det i verkligheten ser ganska motigt ut och vi kanske inte kan se en lösning i det närmsta.”

Precis som i alla yrken har även det här sina utmaningar, för Amelia är en av dem att i takt med att fler söker rådgivning blir kön till att få ett första möte längre.

-Det är alltid en utmaning att försöka inge hopp när det i verkligheten ser ganska motigt ut och vi kanske inte kan se en lösning i det närmsta. En utdragen process rent tidsmässigt kan leda till att motivationen (som är en färskvara) avtar, lägger Rebecka till.

Men trots det är båda två glada att de kom in på spåret med budget-och skuldrådgivning. För Rebeckas del är det bästa med jobbet att få se en person växa och gå från att må dåligt på grund av sin ekonomiska situation, till att få upp självförtroendet och få en fungerande ekonomi igen.

– Pengar påverkar hälsan mer än man tror, förklarar hon.

Amelia, som själv säger att hon har världens bästa jobb, uppskattar särskilt mötena med alla klienter och att hon får ta tillvara på både sin ekonomikunskap men också sin socionomutbildning.

– Det bästa är att arbetet är så komplext, man måste hitta individuella lösningar, och fixa och trixa en hel del för att hitta individuella lösningar eftersom inget ärende är det andra likt.