Sälja tobak

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker, behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Miljöförbundet handlägger ansökningar om tobakstillstånd och ansvarar för tillstånd i Karlshamns kommun. Du kommer i kontakt med miljöförbundet via miljokontoret@miljovast.se eller 0456-81 60 00.

Du hittar mer information angående ansökan om tobakstillstånd och egenkontrollprogram på Miljöförbundets hemsida.

Du kan även läsa mer på Miljöförbundets hemsida.

Ansök om tobakstillstånd via denna e-tjänst.