Anslagstavla

På kommunens anslagstavla anslås beslut, kungörelser, tillkännagivanden och annan information som du som invånare har rätt att ta del av. Här hittar du bland annat information om när kommunfullmäktige sammanträder, justerade protokoll samt ordförande- och delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd.

Vill du ta del av en handling som inte finns digitalt kopplat på anslagstavlan kontaktar du Kommunkansliet:

E-post: kommunstyrelsen@karlshamn.se

Telefon: 0454-810 00

Information om att överklaga ett beslut