Studentbostäder

Karlshamnsbostäder har bostadsgaranti till de studenter som läser vid Campus Karlshamn.

Detta innebär att Karlshamnsbostäder förbinder sig att ordna bostad för alla nya studenter till senast den 1:e oktober efter höstterminens start, och då främst i studentrum med gemensamma badrum och kök.

Läs mer om hur du kan bo som student i Karlshamn:

Student (Karlshamnsbostäder)