Karlshamnsförslaget

Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs nu en ny modell som kallas Karlshamnsförslaget, som är mer dynamisk och ger möjlighet till större engagemang. Karlshamnsförslaget är din chans att påverka politiken.

Karlshamnsförslaget bygger på att du som kommuninvånare lämnar ett förslag till kommunen, via vår e-tjänst, som publiceras på webben för omröstning och diskussion. Man kan dela förslaget via sociala medier och skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt och inkluderande sätt. Du kan även rösta på andras förslag.

Förslag som får minst 75 röster under 90 dagar går vidare till handläggning och beslut av berörd nämnd. De förslag som inte når upp till 75 röster efter 90 dagar avslutas och arkiveras men ligger kvar på kommunens webbplats under arkiverade.

Karlshamnsförslaget är en öppen och transparent metod där medborgare, politiker och tjänstepersoner kan ta del av de olika förslagen. Det ger även en ökad kunskap och förståelse om vad som engagerar medborgarna i Karlshamn.

Lämna ett förslag

Samtliga kommuninvånare, som är folkbokförda i Karlshamns kommun, kan lämna förslag till kommunen eller rösta på ett förslag oavsett ålder eller om personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Du lämnar förslag eller röstar via kommunens e-tjänst.

Om du inte har tillgång till BankID gör följande (undantagsfall, vi ser helst att alla ansökningar kommer in via e-tjänsten):

  1. Skriv ut och fyll i uppgifterna i denna blankett
  2. Lämna in blanketten på kommunens Servicenter i Rådhuset. Det är viktigt att du legitimerar dig när du lämnar in förslaget.

Vad ett förslag ska handla om

Förslaget ska handla om Karlshamns kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Karlshamns kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför. Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument. Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton. Tänk också på att ditt förslag blir offentligt och kommer att publiceras på kommunens webbplats och får inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess.

Innan du lämnar in ditt förslag

Läs igenom aktuella förslag för att se om det är någon annan som redan har lämnat ett liknande förslag. Då kan du istället rösta på det förslaget genom att logga in med ditt BankID. Du kan bara rösta på ett specifikt förslag en gång. Ditt namn kommer att synas i listan över namnunderskrifter som publiceras ihop med det förslag du röstat på.

Om du ångrar att du lämnat förslag eller röstat tar du kontakt med Kommunikationsenheten så tar de bort det du ångrat från hemsidan.

Tidigare förslag ligger antingen som aktiva eller arkiverade .

Handlar det istället om en synpunkt på något i kommunens dagliga service eller en felanmälan lämnar du in din synpunkt här.

Vad händer med mitt förslag?

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det så att det följer svensk lag och kommunens policys. Granskningen sker på vardagar under kontorstid. Granskningen tar normalt 2 arbetsdagar. Ditt medborgarförslag ska beröra kommunens verksamhet, inte bryta mot svensk lag, inte bryta mot kommunens regler, inte vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga. Det får inte heller innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som berör någon enskild person. Du som förslagsställare får ett mail när förslaget är publicerat eller om det av någon anledning inte publiceras.

Samla röster under 90 dagar

Du får ett mejl när ditt Karlshamnsförslag publiceras på kommunens hemsida. Efter det ligger ditt förslag aktivt för att få röster under 90 dagar. Du får själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier. Det finns en dela-knapp på sidan med ditt förslag. Förslaget ligger ute i 90 dagar oavsett om det kommer upp i 75 röster tidigare. Om ett förslag får minst 75 röster skickas det till den ansvariga nämnden.

Ansvar

Karlshamns kommun publicerar förslag i enlighet med ovan. I övrigt är det förslagslämnarens åsikter som uttrycks i förslaget, inte något som Karlshamns kommun står bakom.