Karlshamnsförslaget

Ett Karlshamnsförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

Karlshamnsförslaget är till för att du som kommuninvånare kan lämna ett förslag till kommunen, via vår e-tjänst, som publiceras på webben för omröstning och diskussion. Man kan dela förslaget via sociala medier och skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt och inkluderande sätt. Du kan även rösta på andras förslag. Du måste ha BankID för att kunna rösta.

Förslag som får minst 75 röster under 90 dagar presenteras för berörd nämnd. De förslag som inte når upp till 75 röster efter 90 dagar avslutas och arkiveras men ligger kvar på kommunens webbplats under arkiverade förslag.

Lämna ett förslag

Samtliga kommuninvånare, som är folkbokförda i Karlshamns kommun, kan lämna förslag eller rösta. Du lämnar förslag eller röstar via kommunens e-tjänst.

Om du inte har tillgång till BankID gör följande (undantagsfall, vi ser helst att alla ansökningar kommer in via e-tjänsten):

  1. Skriv ut och fyll i uppgifterna i denna blankett.
  2. Lämna in blanketten på Servicecenter i Rådhuset. Det är viktigt att du legitimerar dig när du lämnar in förslaget.

Vad ett förslag ska handla om

Förslaget ska handla om Karlshamns kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Karlshamns kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför. Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton. Tänk också på att ditt förslag blir offentligt och kommer att publiceras på kommunens webbplats. Undvik därför att uppge personuppgifter och uppgifter av sekretess.

Innan du lämnar in ditt förslag

Läs igenom aktuella förslag för att se om det är någon annan som redan har lämnat ett liknande förslag. Då kan du i stället rösta på det förslaget genom att logga in med ditt BankID. Du kan bara rösta på ett specifikt förslag en gång. Ditt namn kommer att synas i listan över namnunderskrifter som publiceras ihop med det förslag du röstat på.

Tidigare förslag ligger antingen som aktiva eller arkiverade.

Handlar det i stället om en synpunkt på något i kommunens dagliga service eller en felanmälan lämnar du in din synpunkt här.

Vad händer med mitt förslag?

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det så att det följer Karlshamns kommuns regler för Karlshamnsförslag. Du som har skickat in förslaget får ett e-postmeddelande när förslaget är publicerat eller om det av någon anledning inte publiceras.

Förslagen är publicerade i 90 dagar oavsett om de kommer upp i 75 röster tidigare. Förslag som får minst 75 röster under 90 dagar presenteras för berörd nämnd. Politikerna i berörd nämnd tar sedan ställning till förslaget och beslutar om det. När ett beslut är fattat kommer du som förslagsställare att bli meddelad detta.

Ansvar

Karlshamns kommun publicerar förslag i enlighet med ovan. I övrigt är det förslagslämnarens åsikter som uttrycks i förslaget, inte något som Karlshamns kommun står bakom.