Miljö

Vår gemensamma miljö är en fråga där du som företagare spelar en viktig roll. Som företagare får du via Miljöförbundet Blekinge Väst stöd, råd och tips om hur miljöarbetet kan förbättras eller utformas.

Lagstiftning

Kraven på miljöarbetet ser olika ut beroende på bransch och tillhörande lagstiftning. Miljöarbetet är en prioriterad fråga från många företagare utifrån egna ambitioner för att klara den dagliga verksamheten.

Miljöförbundet

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Miljöförbundet kan ge dig som är företagare information om vilka tillstånd, ansökningar och anmälningar som krävs om du startar eller ändrar din verksamhet.

Du kan även få konkreta råd och tips om olika verksamheter eller områden.

Om du har frågor eller behöver hjälp med vart du ska vända dig är du alltid välkommen att kontakta oss.