Korpadalsskolan

Årskurs: F-6

Antal elever: Cirka 375

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition: måndag – fredag 07:15-15:45
Fritidshem: måndag – fredag 06:15-18:15

Telefon

Om skolan

Korpadalsskolan – en skola för framtiden!

Tillsammans på Korpadalsskolan arbetar vi för att skapa en lärande organisation som bidrar till våra elevers förmågor och framtida kompetenser. För att vårt kollegiala lärande ska vara effektivt och framgångsrikt vill vi utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten. Det innebär att vi använder aktuell forskning som utgångspunkt när vi utvecklar verksamheten och att vi har ett kritiskt förhållningssätt till vårt arbete och de resultat det leder till.

Skolans vision – vi arbetar för att skolan ska vara:

  • Trygg – där våra elevgrupper är “varma”, där eleverna samarbetar och gör varandra bättre
  • Lärande -där elevernas “lampa är på” med koncentration på en sak i taget
  • Kreativ –där eleverna använder sina olika förmågor, inspireras och provar olika lösningar och idéer

Vi strävar efter att erbjuda våra elever en modern lärmiljö. Med modern teknik, digital kompetens och varierande mötesplatser vill vi fördjupa och utveckla elevernas lärande. En lärmiljö som gynnar rörelse över hela skoldagen är viktig för Korpadalsskolan. Rörelse påverkar inlärning positivt och gör det lättare att koncentrera sig, minnas bättre och att vara kreativ. Rörelse spelar också roll för barnets sociala relationer och framtida hälsa.

För att lära på djupet och få förståelse krävs mycket repetition och det tar tid.

Korpadalsskolan erbjuder därför mer skoltid och har förlängt måndag till torsdag varje vecka med Studytime. Under Studytime tar eleverna själva initiativ till arbeta mer med ett visst ämne eller en arbetsuppgift.