Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som ges i det egna hemmet oavsett om man har sitt hem i en vanlig bostad eller ett särskilt boende, till exempel äldreboende eller LSS-boende. Hemsjukvård planeras och ordineras av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och i vissa fall av annan omsorgspersonal.

Vem kan få hemsjukvård

  • Alla som bor i särskilt boende och har ett sjukvårdsbehov har rätt till hemsjukvård.
  • Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård om man på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vårdcentral.

Ansökan

För att få hemsjukvård av sjuksköterska kontaktar du din vårdcentral.

För att få hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kontaktar du kommunens servicecenter som hjälper dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det medicinska ledningsansvaret i verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  Det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården har Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, för att ny eller ändrad lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet blir känd i verksamheten samt för att vid behov utarbeta lokala rutiner.

Om någon person i samband med vård eller behandling skadas eller utsätts för risk att skadas, ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska  för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).