Hemsjukvård

Hälso- och sjukvården i Karlshamns kommun

Målet är att ge en trygg och säker vård. Kommunens sjuksköterska arbetar dygnet runt. Arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut arbetar dagtid under vardagar. Verksamheten bedrivs i sex olika geografiska team.

Vad är hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som ges i det egna hemmet oavsett om man har sitt hem i en vanlig bostad eller ett särskilt boende (t.ex. äldreboende eller LSS-boende).

Hemsjukvård är hälso-och sjukvård som planeras och ordineras av kommunens legitimerade personal (Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast).

De ordinerade insatserna kan ibland utföras av omsorgspersonalen.

Vem kan få hemsjukvård

  • Alla som bor i särskilt boende och har ett sjukvårdsbehov har rätt till hemsjukvård.
  • Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård om man på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vårdcentral.

Hur får jag hemsjukvård

För att få hemsjukvård av sjuksköterska kontaktar du din vårdcentral.

Behöver du hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast så görs en bedömning och i samråd med dig bestämmer ni vilka insatser du behöver hjälp med.

Under dagtid kommer du i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast via kommunens servicecenter. De lotsar dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som arbetar i det område där du bor.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det medicinska ledningsansvaret i verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  Det övergripande ansvaret för hälso- sjukvården har Omsorgsnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, för att ny eller ändrad lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet blir känd i verksamheten samt för att vid behov utarbeta lokala rutiner.

Om någon person i samband med vård eller behandling skadas eller utsätts för risk att skadas, ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska  för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).