Korttidsplats

Korttidsplats erbjuds till dig som vid enstaka tillfällen eller under en kortare tid är i behov tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Det finns flera situationer där en korttidsplats kan vara aktuellt. Några exempel på situationer när en korttidsplats kan vara aktuellt är:

  • Efter en sjukhusvistelse där du är i behov av rehabilitering och omvårdnad innan du kan flytta hem igen.
  • Om en närstående som vårdar en annan närstående i hemmet är i behov av avlastning och återhämtning.
  • Vid rehabiliteringsperioder.
  • De hjälpinsatser du får bestäms utifrån dina behov.

Ansöka om korttidsplats

Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. För att komma i kontakt med biståndshandläggare, kontakta Servicecenter.