Korttidsplats

Korttidsplats är till för dig som vid enstaka tillfälle och under en begränsad tid behöver hjälp dygnet runt.

Du kan behöva en plats:

  • efter sjukhus vistelse, ex om du är i behov av fortsatt kvalificerad rehabilitering och omvårdnad för att möjliggöra hemgång.
  • som ett stöd för att kunna bo kvar hemma men i perioder behov av rehabilitering, återhämtning för att ett boende skall kunna fungera i längden.
  • vid tillfällig avlastning för närstående, som vårdar en närstående i hemmet och kan komma i behov  avlastning för att möjliggöra återhämtning.
  • vid växelvård, när man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende för att möjliggöra återhämtning för anhöriga eller för regelbundna rehabiliteringsinsatser.

Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag

En bistånds­handläggare gör bedömningen om du är i behov av en plats.

Kontakta vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare för hjälp med ansökan.