Aktivitetsstöd för föreningar

Föreningar som bedriver aktiviteter för personer som berörs av socialnämndens verksamhetsområden i Karlshamns kommun kan ansöka om aktivitetsstöd. 

Karlshamns kommun delar varje år ut ett aktivitetsstöd till ideella föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet/aktiviteter för personer som berörs av socialnämndens verksamhetsområde.

Stödet är ettårigt och ny ansökan måste lämnas in varje år. Varje ansökan innebär ny bedömning, om föreningen har beviljats stöd ett år är det ingen garanti för att beviljas även följande år.

Ansökan ska har inkommit till kommunen senast 31 mars. För sent inkomna handlingar behandlas inte.