Kommunalt aktivitetsstöd

Föreningar som bedriver aktiviteter för äldre i Karlshamns kommun kan ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. 

Omsorgsnämnden delar varje år ut kommunalt aktivitetsstöd till ideella föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet/aktiviteter för äldre inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i Karlshamns kommun.

Stödet är ettårigt och ny ansökan måste lämnas in varje år. Varje ansökan innebär ny bedömning, om föreningen har beviljats stöd ett år är det ingen garanti för att beviljas även följande år.

Omsorgsförvaltningen handlägger ansökningar om kommunalt aktivitetsstöd och omsorgsnämnden fattar beslut.

Ansökan ska har inkommit till kommunen senast 31 mars. För sent inkomna handlingar behandlas inte.

Vid frågor kontakta:  Omsorgsförvaltningen, telefon 0454 – 817 22