För dig som är eller vill bli förtroendevald

Här är en sida med samlad information, blanketter och länkar som kan vara praktiskt för dig som är eller vill bli förtroendevald.

Hitta på sidan

Nämnder - protokoll, kallelser och ledamöter

Protokoll och kallelser och information om nämnderna hittar du på respektive nämnds sida:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden
Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd

Sök politiker

Sök politiker kan du söka vilka politiker som sitter i nämnderna.

Läsplatta, tagg och e-postkonto

Som förtroendevald får du tilldelat en läsplatta, en tagg för passage och en e-postadress som är knuten till Karlshamns kommun.

När du har blivit vald så blir du kontaktad för att boka en tid för utlämning. Vid utlämningstillfället får du även en genomgång i hur din läsplatta fungerar och du får inloggningsuppgifter till platta och e-postkonto. Du får också kvittera lånet med att skriva under avtal om lån av läsplatta.

Läs mer i Guide för förtroendevalda.

När kan jag tillträda efter att ha blivit vald?

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder efter förslag från de politiska partierna. I samband med att du blir nominerad ska dina person- och kontaktuppgifter lämnas till kommunkansliet.

Du tillträder ditt uppdrag vid månadsskiftet närmast efter att du blivit vald av kommunfullmäktige. Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen och respektive bolags bolagsordning. När protokollet efter fullmäktige justerats får du som invald beslutet skickat till dig och sekreteraren i din nämnd tar kontakt.

Arbetsordning, styrdokument, regler med mera

I författningssamlingen hittar du t.ex. arbetsordning, styrdokument, information om taxor och avgifter, regler för bidrag och stipendier, reglementen och delegationsordningar för kommunens nämnder och styrelse.

Netpublicator - Användarmanual för möte på distans

Här hittar du Användarmanual Netpublicator för möte på distans.

Offentlighets- och sekretesslagen

Länk till Offentlighets- och sekretesslagen

Blanketter

Här hittar du blanketter för förtroendevalda.

Avsluta mitt uppdrag

För att avsluta ditt uppdrag som förtroendevald ska en Begäran om entledigande skickas till kommunfullmäktige. När begäran har behandlats av fullmäktige får du beslutet skickat till dig.
Den utrustning du lånat, läsplatta och tagg, ska snarast återlämnas till Kansliet. När du lämnar din utrustning får du ett kvitto på att den är återlämnad.