Etablera och investera

Det finns många skäl att etablera företag i Karlshamn. Kommunal marktillgång, el-kapacitet, infrastruktur och närhet är några av skälen till att det är en bra plats för etablering och investering. Idag bor det ungefär 33 000 personer i Karlshamn.

Vi har läget och logistiken

När det gäller transport och logistik är infrastruktur allt. Här i regionen har vi en väl utbyggd infrastruktur som gör att det mesta finns inom räckhåll via vägar, tåg, flyg och båt.

✓ Djuphamn med daglig färja till Klaipeda (Litauen) och förbindelser för last till Kina, Tyskland, USA, Storbritannien, Asien och till Gdynia via Karlskrona (6 mil)
✓ Närhet till internationell motorväg Europaväg 22
✓ Järnvägsförbindelser med intermodal terminal i hamnområdet
✓ 25 minuter till Ronnebys flygplats (Stockholm, Frankfurt), 2 timmar till Köpenhamns internationella flygplats
✓ 2 timmar till Köpenhamns stad, 1 timme till Växjö, 3,5 timmar till Göteborg
✓ Vårt geografiska läge med närhet till kontinenten

Här får ditt företag ett bra geografiskt läge med närhet till bland annat Malmö- och Köpenhamnsregionen. Du kan få ett gynnsamt läge vid E22:an och snabb transport norrut, bland annat via riksväg 29 och riksväg 15. Via Ronneby flygplats en halvtimme bort når du såväl Stockholm som Frankfurt.

Karlshamns hamn är en av Sveriges största och djupaste hamnar. Hamnen har ett attraktivt läge med DFDS färjelinje till Klaipeda i Litauen och en ökande godstrafik över Östersjön till Kina via Mukran och Baltijsk. Vi har också mark i nära anslutning till hamnen, där vi siktar på etablering av främst industri, transport, lager och logistikverksamhet.

Om några år ska Sydostlänken byggas. Det är en ny järnvägssträckning som knyter ihop vår kustbana med stambanan och övriga Sverige för att gynna handelsvägarna österut.

Se kartbilder över infrastruktur och geografi

Vi har utrymmet och ambitionen

Vi äger stora markområden som passar för etablering och utveckling av flera verksamheter – från industri och handel till transport och logistik. Bland annat har vi områden i anknytning till både E22:an och hamnområdet. I anslutning till hamnen siktar vi på etablering av främst industri, transport, lager och logistikverksamhet. Vi har också bra elkapacitet, vilket öppnar upp möjligheter för elintensiva verksamheter.

✓ God tillgång på mark – ca 350-400 hektar för utveckling av bostäder och företag
✓ God tillgång på el
✓ God tillgång till mycket miljövänlig energi (exempelvis fjärr/spillvärme från industrin)

Områden som utvecklas för verksamhet

Vi har ett varierat näringsliv

Vi har en blandning av några riktigt stora aktörer och en mångfald av mindre företag i ett brett och varierat näringsliv. Näringslivet i Karlshamn bygger på både tradition och nya tankesätt.

✓ Diversifierat näringsliv med 3500 företag
✓ Företag som AAK, ABU Garcia, Avalon Innovation, Södra Cell med flera och närheten till Volvo Cars i Olofström
✓ Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Blekinge Business lncubator

På Östra Piren driver NetPort Science Park tillsammans med ett hundratal medlemsföretag och Blekinge Tekniska Högskola utvecklingen inom intelligenta transportlösningar, morgondagens energilösningar och digitala medier. Här kommer nästa byggetapp att ge plats för hundratals nya arbetsplatser, tillsammans med mer publika delar som restaurang, biografsalong och konserthall.

Vi har en växande besöksnäring och handel

Upplevelser finns det gott om i Karlshamn och Blekinge! Besöksnäringen växer och flera starka koncept finns i Karlshamn och Blekinge.

✓ Karlshamn har 4 av de 6 mest besökta turistmålen i Blekinge
✓ Nordens största safaripark i Eriksberg Vilt & Natur, Mörrums Kronolaxfiske, Kreativum Science Center och Tjärö för att nämna några

I innerstaden är det nära till allt, och här har vi främst lokalt ägda butiker, men också flera stora butikskedjor. Handelsutbudet är bra sett utifrån en helhet, men vi vill gärna se nya koncept i Karlshamn i framtiden.

Sällanköpshandel finns främst i de norra delarna av staden just nu, i områden som Tubba torg, Nyemöllevägen och Strömma. Skåneporten Fastigheter AB utvecklar också Duverydsområdet för sällanköpshandel som ska stärka vårt totala utbud.

Vi har olika boendemiljöer – och fler möjligheter kommer

Nära till havet, naturen runt knuten eller en livfull stadskärna utanför dörren. Hur man än vill bo finns det olika boendeformer och områden att välja mellan. Och planerna är redan igång för fler bostäder och stadsdelar.

✓ Byggnation av ca 3500 nya bostäder i olika former startas de kommande 5-6 åren
✓ Hög ranking i undersökningar om kultur och rekreation
✓ Närhet till havet, skogarna, kontinenten och världen

Områden som utvecklas för bostäder

Vi samarbetar över kommungränserna – Business Blekinge

Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge för att se till att Blekinge växer och inspirerar företag att investera och etablera sig i Blekinge. Vår inställning är att en större etablering gynnar hela länet och därför samarbetar vi över kommungränserna.

Business Blekinges uppgift är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar. Business Blekinge ska systematisera samarbetet mellan kommuner och regionala aktörer för att kunna attrahera potentiella investerare, främst inom Blekinges tre främsta styrkeområden marin teknik, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och shaping. Andra områden i Blekinge som växer sig allt starkare och blir mer och mer intressanta är processindustri, transport, logistik och besöksnäring.

Business Blekinge