Våra torg

Karlshamn har ett stort torg med blomstrande torghandel mitt i stadens centrum. Torget kan användas för försäljning eller evenemang.

Hitta på sidan

Hyra torgplats för försäljning

Om du ska använda torgplatsen för försäljning kan du teckna hyresavtal för en fast plats, eller hyra en tillfällig plats av kommunen.

Karta över platser som kan hyras på torget.

Hyra fast torgplats

Du som vill hyra en fast torgplats ska skicka in en ansökan via vår e-tjänst. Torgplatsen betalas med faktura som skickas en gång per kvartal. Samtliga avtal gällande torgplats löper på automatisk med 6 månaders förlängning.

Om det finns lediga platser är det först till kvarn som gäller efter klockan 8.00 varje morgon. Det behöver inte anmälas och platserna kan inte bokas i förväg.

Hyra tillfällig torgplats

Det går att hyra tillfällig torgplats efter klockan 08.00 måndag till lördag (dock inte under Östersjöfestivalen som pågår hela vecka 29 och måndag vecka 30). I mån av tillgång på el-platser går det även att få el mot en extra avgift.

Priser för att hyra tillfällig torgplats:

 • Plats 1-28: 399 kronor/dag.
 • Plats 29-34: 366 kronor/dag.

Behöver du el kan du välja mellan:

 • 10 Ampere: 63 kronor/dag.
 • 16 Ampere: 110 kronor/dag.
 • 32 Ampere: 221 kronor/dag.

Du betalar för den tillfälliga torgplatsen via swish på nummer: 123 626 83 95. Märk swishbetalningen med:

 • Namn
 • Person- eller organisationsnummer
 • Torgplatsnummer
 • Eventuell elanslutning (tex 10A)

Torgplats för andra evenemang än försäljning

Om platsen ska användas för andra evenemang än försäljning behöver du både ett förhandsbesked från kommunen och ett tillstånd för nyttjande av offentlig plats från polisen.  Då gör du så här:

 1. Skicka in en förfrågan till kommunen angående förhandsbesked.
 2. När du fått ett förhandsbesked från kommunen skickar du in en ansökan om polistillstånd.
 3. Efter att polisen beviljat din ansökan skickar kommunen tillståndet tillsammans med eventuell faktura för hyran till dig.

Viktig att veta för dig som hyr torgplats

 • På Karlshamns torg är torghandel tillåten för handlare med avtal måndag till fredag klockan 07-16 och lördag klockan 07-15.
 • Varor och annan utrustning ska vara bortplockad senast en timme efter stängning.
 • Varje handlare ansvarar för att ta med sig sitt avfall och du får inte använda de allmänna papperskorgarna som finns i området.
 • Du som hyr en fast eller tillfällig torgplats är skyldig att visa upp F-skattebevis, namn och organisationsnummer på plats på ett lämpligt sätt. Till exempel genom en väl synlig skylt.
 • Elkablar ska märkas upp och placeras på ett sätt att de inte utgör en fara eller ett hinder.

Upplysningar och synpunkter

För övriga upplysningar eller synpunkter om torghandeln, hör av dig till kommunens Servicecenter på telefon 0454-810 00 eller e-post: info@karlshamn.se. Du kan också ringa Securitas Karlshamn på telefon 010-470 10 00.