Våra torg

Karlshamn har ett stort torg med blomstrande torghandel mitt i stadens centrum och en torgpaviljong som stod klar år 2021. Torget kan användas för försäljning eller evenemang.

Hitta på sidan

Hyra torgplats för försäljning

Om du ska använda torgplatsen för försäljning kan du teckna hyresavtal för en fast plats, eller hyra en tillfällig plats av kommunen. På torget finns det 34 handelsplatser.

Karta över platser som kan hyras på torget.

Platsernas storlek

 • Plats 1-18 är cirka 5,8 x 4,8 meter
 • Plats 19-24 är cirka 5,8 x 4,2 meter
 • Plats 25-28 är cirka 5,8 x 4,8 meter
 • Plats 29-34 är cirka 4,8 x 4,8 meter

Hyra fast torgplats

Du som vill hyra en fast torgplats ska skicka in en ansökan via vår e-tjänst. Torgplatsen betalas med faktura som skickas en gång per kvartal. Samtliga avtal gällande torgplats löper på automatisk med 6 månaders förlängning.

Priser för att hyra fast torgplats:

 • plats 1-28: 10613 kronor/år
 • plats 29-34: 9729 kronor/år.

Behöver du el kan du välja mellan:

 • 10 Ampere: 2095 kronor/år
 • 16 Ampere: 4176 kronor/år
 • 32 Ampere: 6259 kronor/år.

Hyra tillfällig torgplats

Om det finns lediga platser går det att hyra en tillfällig torgplats efter klockan 08.00 måndag till lördag (dock inte under Östersjöfestivalen som pågår hela vecka 29 och måndag vecka 30). Det behöver inte anmälas och platserna kan inte bokas i förväg. I mån av tillgång på el-platser går det även att få el mot en extra avgift.

Priser för att hyra tillfällig torgplats:

 • plats 1-28: 531 kronor/dag
 • plats 29-34: 487 kronor/dag.

Behöver du el kan du välja mellan:

 • 10 Ampere: 66 kronor/dag
 • 16 Ampere: 116 kronor/dag
 • 32 Ampere: 232 kronor/dag.

Du betalar för den tillfälliga torgplatsen via Swish på nummer: 123 626 83 95. Märk Swish-betalningen med:

 • Namn
 • Person- eller organisationsnummer
 • Torgplatsnummer
 • Eventuell elanslutning (tex 10A)

Torgplats för andra evenemang än försäljning

Om platsen ska användas för andra evenemang än försäljning behöver du både ett förhandsbesked från kommunen och ett tillstånd för nyttjande av offentlig plats från polisen.  Då gör du så här:

 1. Skicka in en förfrågan till kommunen angående förhandsbesked.
 2. När du fått ett förhandsbesked från kommunen skickar du in en ansökan om polistillstånd.
 3. Efter att polisen beviljat din ansökan skickar kommunen tillståndet tillsammans med eventuell faktura för hyran till dig.

Viktig att veta för dig som hyr torgplats

 • På Karlshamns torg är torghandel tillåten för handlare med avtal måndag till fredag klockan 07-16 och lördag klockan 07-15.
 • Varor och annan utrustning ska vara bortplockad senast en timme efter stängning.
 • Varje handlare ansvarar för att ta med sig sitt avfall och du får inte använda de allmänna papperskorgarna som finns i området.
 • Du som hyr en fast eller tillfällig torgplats är skyldig att visa upp F-skattebevis, namn och organisationsnummer på plats på ett lämpligt sätt. Till exempel genom en väl synlig skylt.
 • Elkablar ska märkas upp och placeras på ett sätt att de inte utgör en fara eller ett hinder.

Upplysningar och synpunkter

För övriga upplysningar eller synpunkter om torghandeln, hör av dig till kommunens Servicecenter på telefon 0454-810 00 eller e-post: info@karlshamn.se. Du kan också ringa Securitas Karlshamn på telefon 010-470 10 00.