Fri kvot

Enligt Gymnasieförordningen kan ett begränsat antal platser avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller som kommer från skolor som har betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Om du är behörig sökande till nationellt program kan du när du ansöker begära att bli prövad i fri kvot. Det innebär att du utöver meritvärdet prövas för antagning även på dina särskilda skäl.

Skäl för ansökan i Fri kvot kan till exempel vara:

  • medicinska skäl (när din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder)
  • sociala skäl (när studieförmågan tillfälligt har försämrats på grund av att du eller någon som står dig nära drabbats av problem)
  • elev som kommer från svensk skola vilkens betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskola eller
  • utlandssvensk elev (vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare).

Blankett för ansökan i fri kvot hittar du under relaterade dokument.