Taxor och avgifter

Avgifter för anmälan, bygglov, rivningslov och marklov finns bestämda av kommunfullmäktige i en fastställd taxa .

Även ett avslag handläggs och kommunen tar därför ut en avgift även där.

Avgift tas även ut när en ansökan avskrivs/ avgörs i befintligt skick för att sökanden inte har skickat in begärd komplettering.

Priset ändras från år till år då avgiften ibland är en ekvation där prisbasbelopp ingår.

 

Milliprisbasbelopp för 2021: 47,6

N-faktor i taxan för Karlshamns kommun: 1,05