Korttidsvistelse, korttidstillsyn

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du kan ha rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Detta kan ske i en annan familj, på ett korttidshem eller på läger. Det kan exempelvis vara att du vill göra något utan dina föräldrar, träffa vänner eller om dina föräldrar kanske ska resa bort.

Syftet med korttidsvistelse ska vara en möjlighet till miljöombyte, rekreation, ge tillfälle till personlig utveckling samt avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Därför kan du även ha rätt till insatsen som vuxen.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar med funktionshinder kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Är du äldre än 12 år och har funktionshinder så kan du ha rätt att få korttidstillsyn och något att göra när skoldagen är slut. Du kan också få hjälp under dina lovdagar, studiedagar och sommarlov om dina föräldrar måste arbeta.

Syftet är att tillgodose hela din familjs behov av stöd för att kunna arbeta och leva som andra familjer samt att kunna erbjuda dig en verksamhet med innehåll utifrån ditt specifika behov och önskemål.

Vart vänder du dig?
Du ansöker och får mer information hos kommunens LSS-handläggare. Du kan få hjälp att komma i kontakt med handläggare genom att ringa Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också ringa direkt till en handläggare, se kontaktuppgifter till höger.