Digitalt lärande

”Alla elever i Karlshamns kommun ska få samma möjlighet att utvecklas till digitalt kompetenta medborgare, genom att förskolor, skolor och fritidshem använder sig av digitala verktyg som en naturlig del i lärprocessen.”

Så börjar den lokala IKT-planen för Karlshamns Kommuns förskola, grundskola och fritidshem. För att stötta skolorna i arbetet mot dessa mål finns IKT-enheten i Karlshamn. Vårt motto är att vi genom utmaningar skapar möjligheter. Vi strävar efter att fungera som stöd i olika processer, handleda, inspirera och underlätta olika typer av digitalt arbete. Vi är en grupp med olika individer, kompetenser och bakgrunder som samarbetar för att på bästa möjliga sätt nå uppsatta mål men också våga blicka ännu längre framåt.

På vår sida IKT Karlshamn försöker vi samla den information pedagoger på alla stadier kan behöva som stöd i sitt digitala arbete; här finns bland annat styrdokument, vilka digitala tjänster kommunen prenumererar på, våra kontaktuppgifter, manualer/lathundar och ren inspiration. Här finns också frågor och svar för vårdnadshavare, vars barn fått tillgång till en digital enhet under sin skoltid i kommunen.