Regler för fyrverkerier

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier närsomhelst eller varsomhelst. Du får bara använda fyrverkerier på offentlig plats på nyårsafton mellan klockan 22:00 och 01:00. All övrig tid krävs tillstånd från polisen. På Stortorget i Karlshamn får fyrverkerier inte användas alls.

På offentlig plats får fyrverkerier och andra pyrotekniska varor bara användas under säkra former på nyårsafton mellan klockan 22:00 och 01:00. Om du vill skjuta fyrverkerier under någon annan dag eller tid på året så behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

På Stortorget i Karlshamn får fyrverkerier inte användas alls.

Offentlig plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar och andra områden som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I detaljplanen kallas det ”allmän plats”.

Lokala ordningsföreskrifter

Regler för användande av fyrverkerier finns i paragraf 17 i våra lokala ordningsföreskrifter:

Karlshamns Kommun – Lokala ordningsföreskrifter

Regler för fyrverkerier

Du ska vara minst 18 år för att köpa och använda raketer. Att köpa ut fyrverkerier till personer under 18 år är alltså olagligt.  Varje år sker det olyckor som skadar både människor och egendom. Om du använder fyrverkerier har ansvaret för att det är säkert för din omgivning, och du ska visa hänsyn till både människor och djur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tips och regler för hur du använder fyrverkerier på rätt sätt:

MSB: Regler för att skjuta fyrverkerier