Möllegårdens skola

Årskurs: F-6

Antal elever: ca 200

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition
Måndag kl 07.30-13.45
Tisdag, torsdag kl 7.30-14
Onsdag kl 7.30-15
Fredag kl 7.30-12

Fritidshem måndag – fredag kl 6.15-18.15

Telefon

Om skolan

Möllegårdens skola är en F-6 skola som ligger centralt i Svängsta  i den nordvästra delen av Karlshamns kommun. Alldeles intill rinner Mörrumsån och närheten till skogen är en tillgång för skolans elever och pedagoger.

På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Gemensam öppning och stängning för avdelningarna sker i det Nya Husets fritids.

Vi har åldershomogena klasser från förskoleklass till åk 6. Dessutom finns här en förberedelseklass med nyanlända elever, som efter några månader slussas vidare ut i resp hemklasser.

Då skolan ligger nära naturen blir det mycket utomhuspedagogik. Även skolgården inbjuder till mycket aktiviteter och lek.

Mycket tid läggs ner på en verksamhet där elever och vuxna ska känna trygghet och ha roligt tillsammans och där eleverna kan behålla sin nyfikenhet och lust att lära. Gemensamma aktivitetsdagar både med värdegrundsövningar och ämnesfördjupningar är ett led i detta.

Skoltider och skolskjutstider

DagKlassSluttidSkolskjuts
F-513.1513.30
614.3014.45
TiF-212.1512.30
3-614.3014.45
OnF-613.1513.30
ToF-313.1513.30
4-614.3014.45
Fre1-212.0012.15
3-613.1513.30